UVEZIVANJE, PLASTIFICIRANJE I ZAVRŠNA OBRADA

UVEZIVANJE

– Mape, fascikle,registratori, …

– Plastični spiralni uvez do 450 listova

– Žičani spiralni uvez  do 100 listova

– Tvrdi uvez ( diplomski rad, doktorske disertacije )

– Meki uvez ( završni rad, maturalni  rad )

– Toplinski uvez

– Klamanje u knjižicu 250-300 listova ( najjeftinije i dugotrajno )

PLASTIFICIRANJE

– Plastificiranje ( laminiranje) –  do formata A3 i do 250 mikrona gustoće folije

ZAVRŠNA OBRADA

– formatiranje (slaganje) nacrta na A4 ili A3 dimenziju

– bušenje rupa za spiralu

– bušenje 2 rupe za mapu/fascikl/registrator

– bušenje 4 rupe za mapu

– klamanje letvica

– slaganje projekata u mape, fascikle, registratore, te provlačenje    jamstvenika