ZAVRŠNA OBRADA

– formatiranje nacrta na A4 ili A3 dimenzijupreuzmi

– bušenje rupa za spiralu

– bušenje 2 rupe za mapu/fascikl/registrator

– bušenje 4 rupe za mapu

– klamanje letvica

– slaganje projekata u mape, fascikle, registratore, te provlačenje      jamstvenika

 

Komentari su zatvoreni.